Produkter for salg
Dette er noe av det vi lager
Bjørgvin Handverkslag som organisasjon selger ikke produkter.
Men flere av medlemmene selger/bytter bort produktene de lager.
I tillegg har vi et godt kontaktnett og vet hvor produkter av ulik slag kan skaffes, dersom noen etterspør noe spesielt.

Eksempler på produkter:
-Nålebindingsnåler i bein eller tre
-Ildstål (m/flint)
-Håndteiner til spinning etter gamlemåten (i tre/kleber)
-Bein-/horn-/gevir-produkter (knapper, kroker, pilspisser ol)
-Brikkevevings-plater
-Brikkebånd
-Nålebindingsprodukter (vanter, sokker mm)
-Piler til bueskyting
-Buer
-Diverse smi-produkter
-Kister og annet i tre
-Drakter fra ulike tidsepoker
-Skinn-produkter
-Trommer

Vi setter dere i kontakt med dem som kan skaffe disse produktene.
Kontakt Stein på   413 51 255 hvis du ønsker info.