Referat fra kurs i bronsestøping 2010
Referat
 

Ken Ravn Hedegaard gjennomførte kurset i bronsestøping.
Sted: Hordamuseet på Stend
Tid: 28. -30. mai 2010

Følgende deltagere deltok.

Espen Kutschera
Stein Dale
Hege Hjellestad
Olav Hope
Stig Losnegaard
Gitte Hansen
Bjørn Joacimsen
Stian Solheim
Semion Larin
Unni Leknesund
Morten Kutschera
Nicole Brody
Joachim Furholm Bergsvik
Stig Hausvik


Under følger Ken Ravn sin beskrivelse av hvordan kurset var planlagt gjennomført:

Bronzestøber kursus 28-30 maj. Sen Jernalder/Vikingetids teknik.


Den første dag bør foregå indendørs ved nogle passende arbejdsborde - men tæt på det udendørs område, hvor vi senere skal rykke ud til og lave støbningerne og formbrændingen.

1 dag. (Fredag eftermiddag. Kl. 16-20). Vi lægger hårdt ud! Kursisterne bliver kort præsenteret for en mindre udstilling af støbeforme og råstøbte objekter - herunder også fejlstøbninger. Næsten samtidigt bliver alle sat igang med at udforme små voksmodeller. Ved små modeller menes bivoksgenstande ikke over ca. 2½-3 gram (giver x 11 i bronze + indløb) og en godstykkelse på max. 2½ (i gennemsnit). Genstandende bør ikke være over ca. 4 cm (uden indløb) på det længste led. Kurset er baseret på sen jernalder/vikingetidens støbeteknik (ca. 600 - 1100. e.Kr.) - og det er prosessen der her er i focus - ikke så meget resultatet. Jeg så gerne kursisterne udlukkende baserede deres arbejde på genstande fra denne periode. F.eks. bronzealder genstande kræver en anden teknik og dette vil skabe forvirring. Ideer til modeller i illustration, men også mere håndgribeligt vil blive lagt frem af undertegnede ved kurset (brakteater, torshamre, små trefligede spænder, miniature våben..). Alt som voksmodeller bliver udformet skal der blandes støbeler - et pænt svinsk arbejde. Det er mit håb at vi sent på eftermiddagen kan få de første modeller sat i form og til tørring. En form pr. kursist.

2 dag. (Kl. 10-16?). Denne dag burde blive mindre anstrengende for kursisterne. De sidste forme laves færdige. I vil så blive undervist i de mere avancerede fler-delte forme med faste modeller. Selv skal kursisterne primært selv lave forme i et stykke - men todelte kan også komme på tale alt efter emne og min dom. Hvorledes forhistoriske digler fremstilles og deres meget specielle anvendelse og håndtering vil også blive demonstreret. I løbet af dagen vil vi være rykket udenfor og her skal der nu opbygges et lavteknisk støbeanlæg. Dette sted kræver en overdækning imod regn. Kursuslederen vil imod afslutningen af dagen demonstrere mindst to støbninger i medbragte forbrændte forme. Her vil kursister blive indraget som assistenter. Vi vil også lære lidt om efterbehandling af råstøbninger.

3 dag. (Kl. 10- ). Kursuslederen og hans assistent har allerede fra morgenstunden tændt og passet bålet med kursisternes forme. Nu skal kursisterne selv forestå mindst en støbning pr. næse under min diktatoriske vejledning. Af sikkerheds grunde vil jeg stille små mere moderne digler til kursisternes rådighed. Efterhånden som de første råståbninger begynder at blive skabt vil jeg løbende prøve at fortsætte undervisningen i hvorledes disse efterbehandles, men sålænge der støbes må jeg eller min assistent primært holde øje med denne ikke helt ufarlige proces.

Andet: Lerstøbeforme bør tørre længere end ca. det døgn vi har til rådighed - og den meget vigtige tørreproces kan og må ikke forceres! Men ved små forme kan lidt grove støbninger selv på denne korte tid skabes - og princippet udmærket anskueliggøres. Kursisterne bør checke hvor gammel deres stivkrampeindstrøjtning er: Ældre end 10 år? Få en ny! Hestemøkk i små åbne sår er ingen spøg! Sørg for grove arbejdsklæder og tag et lille håndklæde med - samt en kortbladet arbejdskniv. Bronzestøbning er en griset proces. Umyndige kursister skal være i selvskab med deres værge - eller have en skriftlig tilladelse med.

Kursisterne er velkomne til at skrive deres sikkert mange spørgsmål til mig på:
Ken_Ravn@hotmail.com - eller ringe på Tlf. +45 74688031.

med venlig hilsen

Cand.Mag. Ken Ravn Hedegaard. Kliplev. Danmark.

Kurset ble gjennomført helt som planlagt, og de problemer Ken Ravn skisserte i forkant, oppsto. Tørketiden var for kort, og noen opplevde at støpingen ikke gikk helt som en håpet. Men noen hadde valgt modeller som fungerte bedre enn andre, og fikk det til.

Vi var alle veldig fornøyd med kurset, Ken Ravn er en god pedagog, og vi storkoste oss hele helgen.
Vi vil garantert prøve bronsestøping utover det kommende år, og digler er allerede kjøpt inn.