Detaljert informasjon om vår gruppe

Vi er en gruppe håndverk-interesserte personer som samles for å diskutere og jobbe med håndverk. Og ha det sosialt veldig kjekt!
Vi ønsker medlemmer rekruttert fra ulike grupper i Bergen, og er ikke bundet opp i tidsepoker mtp sær-interesser. Vi jobber med det vi har lyst til å jobbe med. Av og til i fellesskap, av og til individuelt. Det enkelte medlem bestemmer selv hva det ønsker å jobbe med på møtene. Vi er stadig på jakt etter nye medlemmer!
Det vi har felles, er at vi er mer interessert i eldre tiders håndverk enn nyere tids håndverk. Bunader og denslags  har egne interessegrupper. Det er ikke nødvendigvis det vi vil fokusere mest på for å si det på den måten.

Medlemmene i gruppen har ulik kompetanse og erfaring.
Smiing, blestring, bueskyting, matprodukter, urter, bekledning og sko er noen av fagfeltene gruppens medlemmer har interesse for, og har vært med å utføre/lage tidligere.

Vi har siden oppstart i 2009 hatt møte hver uke med få unntak. Når det er ferietid, har vi ikke møter selvsagt.

Aktiviteter:
Smien
Smien har vært brukt noe i høst, og etter en vinter i dvale, har vi startet opp igjen aktiviteten der. Nå kan flere av medlemmene lage ildstål, lage enkle gjenstander i jern, herde jern med forholdsvis sikkert resultat, og har god teoretisk kunnskap om smiing. Vi blir stadig bedre.

Blestring av jern
Vi har blestret en gang etter kurset vi hadde i fjor. Resultatet var det samme som under kurset, jernholdig slagg. Vi mistenker ovnen å lekke mye varme, og vil reparere denne før neste blestringsforsøk. Grunnet snørik vinter er vi litt forsinket mtp å reparere ovnen, men dette vil bli gjort på dugnad i løpet av april. Vi mangler også myrmalm, og gruppen vil gjennomføre en tur til Rødlien i løpet av april, for å finne dette. Vi har innhentet tillatelse til uthent av malm.

Skinn
Vi har den senere tid laget endel produkter i skinn. Drakter, sko, skinn-etui til bue og tilsvarende. Draktene og skoene ble laget til bruk under Steinalder- og Bronsealderdagen til Hordamuseet. Flere av oss hadde kopier av drakter fra ekekistegraver fra Danmark, datert bronsealder. Disse laget vi i vår periode som Saumfarare, en nedlagt gruppe som også holdt til på Hordamuseet.

Nålebinding
En aktivitet vi har holdt på med innimellom alt annet. Espen er svært dyktig innen nålebinding og er den som stadig må vise oss nye teknikker, og generelt gi oss råd og veiledning.

Brikkevev
Kun en av oss som driver med det, nemlig Hege. Espen har fusket litt, men ellers kan ingen av oss dette annet enn i teorien. Vi håper å komme igang med et kurs på dette senere.

Urter
Flere av oss har generell kunnskap om dette, blant annet etter kurs gjennomført i en annen gruppe. Kunnskapene brukes ved arrangementene på Hordamuseet. Noen av medlemmene er også med i Matgruppen til Bjørgvin Marknad, og nytter naturens vekster ifm denne gruppens aktiviteter.

Bueskyting
Gruppen har nedfelt at vi skal  skyte med pil og bue jevnlig, og deltar på Bjørgvin Bogelag sine samlinger på Hordamuseet.
Når anledningen byr seg, skyter vi også på andre tidspunkter.
Hordamuseet har en bueskytter-bane, og vi bruker den aktivt når vi har tid.

Tekstiler
Spinning med håndtein og bruk av Opstadvev er noe vi har til gode å jobbe med. Det vil komme. Foreløpig har vi kjøpt tekstiler, og laget drakter etter kopi av bronsealder- og jernalder-drakter.
Målet er å kunne vise produksjon av tråd og tekstiler, parallelt med at vi viser frem antrekk fra tidligere tider. Vi innser at vi ikke kan produsere tekstilene selv, men vi satser på å kunne veve på Opstadvev som en publikumsaktivitet på senere arrangementer.

Garving
Vi har tidligere prøvd å garve, med noe forskjellig resultat.
Dette er noe vi har lyst å gjøre mer av i fremtiden, når muligheten byr seg.

Knusk
Vi kan lage knusk til bruk med ildstål og flint for å lage ild.
Vi preparerer da knusk-kjuke etter overlevert kunnskap fra Jostein Espelund, som lærte dette av sin onkel som igjen hadde lært dette av sin bestefar. Familiens menn lærte å tenne ilden på seteren vha knusk, og dette hadde muligens gått i arv langt tilbake. Med andre ord, kan vi være et ledd i en ubrutt kjede av kunnskapsoverføring fra langt tilbake i tid.

Flint
Vi har norges beste flintsmed blant oss. Foreløpig har vi ikke gjennomført kursaktivitet innad, men forhåpentligvis er dette noe vi kan få tid til i nær fremtid. Da blir det skiveøkser og flekker vi har mest lyst til å prøve oss på.

Bein
Vi har ikke jobbet så mye med dette materialet ennå. Nålebindingsnåler og enkle gjenstander er vel det første vi kan tenke oss å lage. Harpuner, fiskekroker og denne type gjenstander blir det neste. Kammer kan være aktuelt, men ligger enda lenger frem i tid. Morten Kutschera er med i gruppen, og har stor kompetanse på dette. Men igjen er det tiden det står på.

Bek
Vi har laget bek av tjære fra bjørkenever. Vi ønsker å utforske dette nærmere, og vil gjennomføre flere forsøk på dette i år. Målet er å være selvforsynt med bek til bruk ved produksjon av piler og økser. Vi vil også eksperimentere med innkoking av furu-tjære, for å lære oss forskjellene i kvalitet på disse to produktene.

Øl og Mjød
Vi har brygget øl. Vi har brygget mjød. Dette vil vi fortsette med å brygge...

Dette var noe av det vi kan jobbe med. Bruk av tre er ikke nevnt, til bue, gjenstander, verktøy, generelt. Dette fordi vi ikke har hatt tid til å gjøre noe med dette ennå. Buer vil vi lage, og gjenstander i tre skal vi også lage. Stian er vår kompetanse-person på treverk. Han har spisskompetanse på båter,og jobber med tre hver dag.

Til slutt, vi har som mål å arrangere et kurs hvert år. Vi hadde kurs i blestring av jern i 2009, og bronsestøping i 2010. Hva det blir neste år, har vi ikke helt bestemt, men noe innen håndverk eller en kunnskaps-disiplin vi finner interessant, er jeg sikker på at det blir.