Bilder som Johannes G. Eide tok under blestringsseminaret og Jernalderdagen.