Serier av bilder
Masse bilder...

Bilder fra arrangementet på Hordamuseet, og bilder fra andre tilsvarende spennende aktiviteter.