Her er bilder jeg selv tok ifm blestringskurset på Hordamuseet.
Vil etterfylle med bilder fra andre deltagere og besøkende, når jeg får dem.