Hordamuseet på Stend
Jernalderdag 24. mai 2009

Jernalder- og mellomalderdagen  ble arrangert 24. mai 2009 på Hordamuseet. Museet ligger rett ved Stend Jordbruksskole, og var en flott arena for dette arrangementet.
Det var stor aktivitet på området denne dagen.
Kampshow, vikinger som holdt på med ulike typer håndverk, en kunne ta en tur med Langskipet Håkon Håkonson, en kunne prøve bueskyting, få smaksprøver på vikingmat, se hvordan glassperler ble laget, og aktører fra Bjørgvin Marknad og Kongshirden deltok som viktige aktører.
I tillegg ble det bli blestret denne dagen.  Den splitter nye blestringsovnen ble brukt til å blestre røstet myrmalm, og det ble utstilt produkter fra blestringsprosessen, i tillegg til at det ble røstet myrmalm. Røsting av myrmalm skjer på bål, hvor en legger rå og ofte fukig masse fra myren, på treplanker, og så tenner på. Når bålet har brent opp, og massen har fått godgjort seg med kull og oksygen fra luften, er malmen magnestisk, og klar til å hives i blesteret.

Publikum som var interessert fikk en grundig innføring i hvordan folk i jernalden laget jern ut fra malmen fra myren.

Mer info om Jernalderdagen finner dere her:  
http://www.bymuseet.no/?vis=581

Bjørgvin Marknad er ikke helt ulik Jernalderdagen, men er større, og omfatter et større spekter av deltagere som selger produkter. Vi håper så mange som mulig av dem som besøkte Jernalderdagen, også avlegger Bjørgvin Marknad et besøk. Bjørgvin Marknad arrangeres over 3 dager, i perioden 05. til 07. juni.
Her er hjemmesiden for detaljer: www.bjorgvinmarknad.no