Bjørgvin Handverkslag
Velkommen til hjemmesiden vår
Håndverksmøter
   
  
Vi har nytt møte tirsdag 07. november.

Fremmøte i Snekkerboden på Hordamuseet kl 18.00 som vanlig. 


     
 
      

Bjørgvin Håndverkslag:
Dette er møteplassen for håndverks-interesserte mennesker som har fokus på forhistorisk håndverk. Håndverk relatert til steinalder, bronsealder, jernalder og/eller middelalder.