Bjørgvin Handverkslag
Velkommen til hjemmesiden vår
Håndverksmøter
   
  
Vi har møte hver tirsdag kl 18.00-21.00.

Fremmøte i Snekkerboden på Hordamuseet.

     
 
      

Bjørgvin Håndverkslag:
Dette er møteplassen for håndverks-interesserte mennesker som har fokus på forhistorisk håndverk. Håndverk relatert til steinalder, bronsealder, jernalder og/eller middelalder.