Bjørgvin Handverkslag
Velkommen til hjemmesiden vår
Håndverksmøter
   
  
Vi har normalt sett møte hver tirsdag kl 18.00-21.00.
     
Men i disse Corona-tider har vi ingen møter.

Neste møte vil bli lagt ut her.


Bjørgvin Håndverkslag:
Dette er møteplassen for håndverks-interesserte mennesker som har fokus på forhistorisk håndverk. Håndverk relatert til steinalder, bronsealder, jernalder og/eller middelalder.